<< Back to LIST


  
(0 Ratings)

Учиме бројки и броеви

  
Method Description: На хартија во боја едукаторот ги пишува бројките од 0 до 9. Децата треба да ги исечат тие карти со помош на ножици, и да ги залепат со лепак на подебела хартија. Потоа сите заедно во групата учат да ги препознаваат бројките така што прво едукаторот ги кажува бројките. Потоа покажувајќи ги една по една исечените карти, децата треба да ги погодуваат бројките.
  
Inclusion Goal: Со оваа метода децата вежбаат фина моторика, концентрација. Крајната цел е да ги научат броевите од еден до десет
Challenges: Играта може да се прилагоди во согласност со потребите на децата во групата.
Success Indicators: Да се научат бројките и броевите од еден до десет
  
Keywords: Бројки, броеви, хартија
  
Comments: